Yenilikçi ve Dinamik bir kurumda çalışmak isteyenler için
Doğuş Grubu doğru adres demektir..

Üye Ol

 • Üyelik Sözleşmesi

  İşbu Üyelik Sözleşmesi, Doğuş Yayın Grubu’na (http://www.dogusyayingrubu.com.tr/) iş başvurusu yapmak isteyen adayların http://ik.dogusyayingrubu.com/signup sitesi (“Site”) üzerinden gerçekleştirecekleri üyeliğe ve Site’nin kullanım koşulları ile gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin hususları düzenlemektedir.

  Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve İşleme Amacı Nedir?

  Site’ye üyelik başvurusu yapacak olan adayın ad, soyad ve e-posta adresi ile kendi belirlediği şifre ile gerçekleşmektedir.

  Site üzerinden alınan kişisel verileriniz açık rızanızla sizin tarafınızdan Site’ye girilmektedir. Doğuş Yayın Grubu bu kişisel verilerinizi iş başvurunuzu almak, sizinle irtibata geçmek ve değerlendirmek amacıyla işlemektedir.

  Kişisel Verilerinizin Doğruluğu ve Güncelliği Nasıl Sağlanır?

  Doğuş Yayın Grubu’nun üyelik formunda (“Form”) aday tarafından verilen bilgiler ile varsa aday tarafından sisteme yerleştirilen özgeçmişindeki (“Özgeçmiş”) bilgilerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Verilen bilgilerin doğruluğundan ve güncelliğinden bizzat aday sorumludur. Paylaşmış olduğunuz kişisel verileri üyelik sayfanızdan her zaman güncelleyebilirsiniz.

  Form’daki ve Özgeçmiş’teki bilgilerle ilgili olarak ortaya çıkabilecek her türlü hukuki, cezai ve/veya idari sorumluluk bizzat adaya aittir.

  Doğuş Yayın Grubu tarafından işbu Form ve Özgeçmiş’te verilen bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun tespit edilmesi ve/veya öğrenilmesi hallerinde Doğuş Yayın Grubu adayın üyeliğini iptal edebilir.

  Aday işbu Form ve Özgeçmiş’te yer alan tüm bilgilerini Doğuş Yayın Grubu'nun işleyebileceğini peşinen kabul eder.

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre Saklanır?

  Site üzerinden paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üyeliğiniz devam ettiği sürece saklanır. Üyeliğinizin iptal edilmesi durumunda ise anonim hale getirilerek Doğuş Yayın Grubu tarafından kullanılır. Bunun yanısıra “yer sağlayıcı” sıfatıyla üye olsun olmasın Ste’yi ziyaret eden tüm kullanıcılara ait trafik bilgileri 2 yıl süre ile saklanmaktadır. Site’ye üye olurken ayrıca ticari elektronik ileti izni verdiyseniz; elektronik ticaret mevzuatı uyarınca bu onayı geri aldığınız tarihten itibaren 1 yıl, elektronik ticarete ilişkin her türlü kayıt ise 3 yıl süre ile saklanır.

  Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

  İşlediğimiz kişisel verileriniz, aynı amaçlarla sınırlı olarak; Doğuş Holding A.Ş. ve tüm iştirakleri ile de paylaşılacaktır (Doğuş Holding A.Ş ve iştirakleri hakkında bkz. “www.dogusgrubu.com.tr”). Bunun yanısıra, bu bilgiler sadece size sağlanacak hizmetlerin kusursuz sunulabilmesi, olası gönderilerinizin sağlıklı şekilde teslim edilmesi, telefon, sms ve/veya e-posta yoluyla bildirimlerimizin zamanında ulaştırılabilmesi amacıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğumuz, veri güvenliği konusundaki hassasiyetimizi paylaşan, ilgili mevzuat hükümlerine riayet eden 3. kişilerle, yalnızca ihtiyaç durumunda ve gerekli ölçüde paylaşılacaktır.

  Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız Nelerdir ve Nasıl Kullanılır?

  Kişisel verileriniz üzerindeki haklarınız aşağıda yer almaktadır:

  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme

  e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

  Bu haklarınızı kullanmak için kisiselveri@dogusyayingrubu.com adresinden bizimle irtibata geçebilirsiniz.

  Üyeliğin Sona Erdirilmesi

  Site’mize gerçekleştirmiş olduğunuz üyeliğinizi dilediğiniz zaman insankaynaklari@dogusyayingrubu.com adresinden bizimle irtibata geçerek sona erdirebilirsiniz. Site üyeliğinin sona erdirilmesi, ticari elektronik ileti izninin de otomatik olarak geri alınması anlamına gelmemektedir. Ticari elektronik ileti izninizi de insankaynaklari@dogusyayingrubu.com adresine talebinizi ileterek geri alabilirsiniz.

 • Üyelik sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
 • İletişim İzni

  Doğuş Yayın Grubu ile paylaşmış olduğunuz kişisel bilgilerinizin; Doğuş Grubu olarak tarafınıza çeşitli avantajların, fayda ve fırsatların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla işlenmesine izin veriyor musunuz?

 • İletişim izni veriyorum.

Bizi Takip Edin